El Secret d'un bon disseny, en totes les seves disciplines gràfiques, és que no n'hi ha. És tant senzill com que el meu amic client
pugui guanyar el màxim de diners per poder pagar-lo. Generalment feliciten al meu equip, això és un reflex de les felicitacions
que reben ells ...per tant, tots contents.

(...i qui no estigui ni content ni feliç és que s'ha equivocat de director d'art o potser té problemes al.liens al tema a tractar)

estudio XARNACH ®